Babcia z dziadkiem w uczelnianych ławach? To możliwe!

Babcia z dziadkiem w uczelnianych ławach? To możliwe!

8 października 2017 0 przez Redakcja

Czy studia zarezerwowane są tylko dla młodych? Niekoniecznie! Teraz w Warszawie i nie tylko studiować może każdy, łącznie z ludźmi w podeszłym wieku. Specjalnie dla nich powstał nawet Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest stale bardzo popularny. Jako, że mamy początek października i rozpoczynają się zajęcia akademickie warto zwrócić uwagę na tę kwestię! Ma na celu poprawianie jakości życia starszym osobom. Jak wygląda nauka w tego typu uniwersytecie?

Nauka w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Słuchacze uczestniczą na zasadzie dobrowolności. Nie muszą chodzić na wszystkie organizowane zajęcia, jednak większość z nich właśnie tak robi. Studenci, tworzą strukturę zwaną „Samorząd Słuchaczy”, który ze starostą roku na czele, reprezentuje ich na zewnątrz. Uniwersytet ma swój regulamin, zgodnie z którym może wprowadzać ograniczenia dotyczące uczestnictwa.

Zalety uczestnictwa w zajęciach UTW

Edukacja w tym wymiarze przeciwdziała osamotnieniu i wykluczeniu osób starszych, które najczęściej są na to narażone. Uniwersytet stara się uaktywnić fizycznie, psychicznie, intelektualnie i społecznie seniorów, a przede wszystkim przeciwdziała ich alienacji. Poszerza i aktualizuje ich wiedzę oraz umiejętności, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym tak szybko zmieniającym się świecie. Pomaga ułatwić kontakty na przykład ze służbami zdrowia, ośrodkami kultury. W czasie zajęć słuchaczy angażuje się w pracę na rzecz środowiska i dba się o podtrzymanie więzi społecznych w tej grupie.

Specjalnie na zajęcia przyjeżdżają wykładowcy akademiccy, dla których współpraca z seniorami to coś więcej niż tylko wykonywanie swojej pracy. Słuchacze wybierają dowolną ilość przedmiotów od ekonomii, przez promocję zdrowia, zajęcia na basenie, gimnastykę Tai-Chi, po kurs komputerowy, ogrodnictwo, kulinaria i poznanie regionalnej kultury. Oprócz zestawu wykładów zwykle dostępne są także ćwiczenia, a dodatkowo studenci mogą wybrać się na przeróżne wycieczki.

Promocja zdrowia uczy o dostępnych na rynku lekach i witaminach dla osób w podeszłym wieku, a dodatkowo zwraca uwagę na medycynę niekonwencjonalną, w szczególności ziołolecznictwo. Zajęcia na pływalni i gimnastyka są niezbędne, gdyż zwiększają aktywność fizyczną uczestników, co może przeciwdziałać późniejszym chorobom, jak zawał mięśnia sercowego. Na ekonomi wykładowcy starają się wytłumaczyć działanie współczesnego rynku, ponieważ niektórym seniorom sprawia wiele trudności robienie zakupów np. na raty.

Są także prowadzone kursy języków obcych, a obok kursu komputerowego, na którym studenci przyswajają jak posługiwać się tym sprzętem i używać Internetu, jest także kurs obsługi bankomatu czy telefonu komórkowego, co nie pozwoli seniorom być w tyle za swoimi wnukami.

Uniwersytet to dla starszych ludzi forma terapii

Zajęcia teatralne oraz wyjazdy na przedstawienia w różne zakątki małopolski pozwoliły osobom w podeszłym wieku pozbyć się tremy i nauczyć się wzruszania publiczności. Uniwersytet Trzeciego Wieku pozwala seniorom zainwestować w siebie i swoją wiedzę, a dodatkowo oddala ich od przykrych myśli.