Budowa światłowodu – co trzeba o niej wiedzieć przy inwestycji budowlanej na osiedlu budynków wielorodzinnych?

Budowa światłowodu – co trzeba o niej wiedzieć przy inwestycji budowlanej na osiedlu budynków wielorodzinnych?

11 stycznia 2023 0 przez Redakcja

Każde osiedle budynków wielorodzinnych musi być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną. Wiąże się to nie tylko z aspektem praktycznym, ale także prawnym, ponieważ taka infrastruktura jest określona konkretnymi rozporządzeniami.

W świetle najnowszych przepisów jest nią światłowodowa infrastruktura komunikacyjna, ponieważ każde osiedle domów mieszkalnych obowiązkowo musi posiadać sieć światłowodową.

W tym artykule podpowiemy, jakich formalności trzeba dopilnować przy budowie światłowodu na osiedlu budynków wielorodzinnych, a także wskażemy najpopularniejsze sposoby jego kładzenia.

O jakie formalności trzeba zadbać?

Sieć światłowodowa jest dziś najlepszym sposobem na połączenie z Internetem. Zapewnia szybkie i stabilne łącze, będące najlepszym rozwiązaniem zarówno dla standardowych, jak i wymagających użytkowników sieci. Budowa sieci światłowodowej jest dla dewelopera działaniem wpływającym na korzyść całej inwestycji.

Co więcej, od roku 2012 jest to już obowiązek nałożony na inwestorów przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289).

Zanim jednak dojdzie do takiej inwestycji, należy zadbać o niezbędne formalności, wśród których najważniejsze jest oczywiście pozwolenie na budowę.

Choć w myśl prawa budowlanego (art. 29 ust.1, pkt 20) nie jest wymagane specjalne pozwolenie przy budowie przyłączy elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, gazowych i telekomunikacyjnych, inwestor ma obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego.

Musi być on sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, które są przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie takiego projektu jest niezbędne przed przystąpieniem do budowy sieci światłowodowej.

Przygotowania do położenia światłowodu

Odpowiednie przygotowanie do inwestycji technicznej lub budowanej jest kluczowe. Dlatego też najwięcej czasu zajmuje wykonanie projektu drogi kablowej sieci światłowodowej. Jest to najbardziej żmudny i czasochłonny etap przygotowań do położenia światłowodu. Dlaczego?

Ponieważ w przestrzeni miejskiej znajduje się gęsta sieć infrastruktury energetycznej i sanitarnej, która posiada okablowanie i rurociągi.

Budowa linii światłowodowych często przebiega w różnych środowiskach, które są mocno zabudowane, co wymusza uzyskanie tzw. prawa drogi, czyli pozwolenia na przeprowadzenie linii światłowodowej przez konkretny teren.

Warto dodać, że często w celu ominięcia i minimalizacji problemów, do kładzenia światłowodów wykorzystuje się istniejące już sieci kanalizacyjne, energetyczne. W skrajnych przypadkach linia światłowodowa zatapiana jest w asfalcie.

Sposoby kładzenia światłowodu na osiedlu domków wielorodzinnych

Podłączenie światłowodu do osiedli budynków wielorodzinnych wymaga przede wszystkim wyboru drogi kablowej. W praktyce stosowane są dwa podstawowe sposoby poprowadzenia okablowania światłowodowego, czyli techniki doziemne oraz podwieszane.

W przypadku techniki doziemnej, kable światłowodowe są umieszczane pod ziemią w rurach z HDPE. Mają formę mikrokanalizacji i dają możliwość wdmuchania do nich dwóch, a nawet kilkudziesięciu włókien, jeżeli jest taka konieczność w projekcie instalacji.

Ze względu na podziemne umiejscowienie sieci, jest ona maksymalnie zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych i fizycznym zerwaniem przewodów. Dzięki temu wyróżnia się trwałością nawet do 30 lat.

Jedną z największych wad tej techniki jest konieczność uzyskania zgody wszystkich właścicieli gruntów, przez które będzie przechodzić mikrorurociąg.

Technika podwieszania sprowadza się do wykorzystana już istniejącej podbudowy słupowej. Mogą to być linie energetyczne lub stare linie telefoniczne.

Główną zaletą techniki podwieszania jest niski koszt wykonania oraz dobry dostęp do kabli, który niestety jest także i wadą, ponieważ kable światłowodowe są narażone na zerwanie w wyniku działania wiatru.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Do prawidłowej instalacji światłowodów w budynkach wielorodzinnych potrzebne jest wykonanie infrastruktury pionowej, aby Optyczny Punkt Styku był jeden dla całego budynku.

Kable wyprowadzone z takiego punktu umieszcza się w szybie instalacyjnym, który następnie prowadzi je do poszczególnych skrzynek abonenckich. Warto zaznaczyć, że ich parametry oraz sposób montażu są jasno określone w przepisach.

Gdzie warto zgłosić się w sprawie budowy światłowodu?

Precyzyjna budowa linii światłowodowej na osiedlach budynków wielorodzinnych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Znaczenie mają nie tylko właściwe wyznaczenie drogi okablowania, ale także parametry samego światłowodu.

To właśnie z tego powodu warto wybierać zawodowców takich jak Wartel. Ta warszawska firma działa na rynku od ponad 10 lat i specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie infrastruktury instalacji światłowodowych.

Zdecydowanie się na budowę światłowodu Wartel – jeszcze na etapie projektu samego osiedla budynków wielorodzinnych – jest gwarancją dobrze zaprojektowanej i zbudowanej linii światłowodowej.