Czym jest wiertnica geotechniczna i gdzie się ją wykorzystuje?

Czym jest wiertnica geotechniczna i gdzie się ją wykorzystuje?

21 marca 2020 0 przez Redakcja

Wykonywanie pionowych otworów w twardym podłożu lub materiale skalnym jest bardzo proste dzięki takim narzędziom, jak profesjonalna wiertnica geotechniczna. Zamontowana na podbudowie samochodu ciężarowego stanowi mobilne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i instalacyjnego.

Jak wykorzystywane są wiertnice geologiczne?

Badanie gruntów pod budowę elektrowni geotermalnych lub obiektów rekreacyjnych wykorzystujących tę metodę pozyskiwania energii wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu. Wiertnica geologiczna pozwala na sprawne wykonywanie odwiertów badawczych, a także wspomaga wiercenie otworów pod studnie głębinowe oraz pompy ciepła. Jest szeroko stosowana zarówno w przemyśle, jak i budownictwie oraz nauce.

Narzędzia, jakim są wiertnice geotechniczne, pozwalają na sprawne prowadzenie tras instalacji i pracę w technologii płuczkowej z prawym obiegiem płuczki. Są montowane na podwoziach pojazdów o masie całkowitej DMC wynoszącej 3,5 t, zatem do ich prowadzenia nie są wymagane specjalne uprawnienia.

Specyficznym zastosowaniem są również prace ogrodowe. Wykorzystuje się tutaj urządzenia o mniejszych rozmiarach, które charakteryzują się łatwością obsługi i wysoką wydajnością. Kolejnym przykładem jest rolnictwo, gdzie są one używane m.in. do palowania oraz zalesiania terenów.

Gdzie są stosowane wiertnice pionowe?

Profesjonalne wiertnice pionowe to maszyny budowlane o szerokim spektrum zastosowań. Są wykorzystywane podczas prowadzenia wielu prac, wśród których warto wymienić m.in.:

  • wydobywanie złóż węgla,
  • prowadzenie projektów związanych z geotermią,
  • wiercenie studni głębinowych,
  • wzmacnianie osuwisk i skarp,
  • roboty hydrotechniczne,
  • ekspertyzy geologiczne (m.in. badanie poziomu wód gruntowych oraz przepuszczalności podłoża).

Maszyny znajdują także zastosowanie podczas pobierania próbek wody do specjalistycznych badań w laboratoriach. Zazwyczaj odwierty wykonuje się na głębokość od kilku do nawet kilkuset metrów. Mnogość dostępnych rozwiązań pozwala na ich stosowanie w każdych warunkach, również na ograniczonym obszarze. Gwarantują bezpieczne osadzenie wielopiętrowych budynków i wysokich konstrukcji na sprawdzonym podłożu.