ERBUD realizuje projekt proekologiczny. „Inwestycja o bezcennej wartości”

ERBUD realizuje projekt proekologiczny. „Inwestycja o bezcennej wartości”

9 czerwca 2021 0 przez ERBUD S.A.

ERBUD realizuje projekt proekologiczny.
„Inwestycja o bezcennej wartości”

Pracownicy stołecznego oddziału ERBUD-u wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie stworzyli ogród społeczny. To kolejna akcja czołowej polskiej grupy budowlanej promująca postawy prośrodowiskowe.

Pracownicy ERBUD-u wspólnie z uczniami SPS nr 123 w Warszawie zasadzili rośliny. Powstanie ogrodu poprzedziły mini-warsztaty, podczas których dzieci poznały wymagania i specyfikę ich uprawy. Każda z klas wylosowała jeden gatunek, którego sadzonki, przy pomocy opiekunów i pracowników ERBUD-u, dzieci umieściły w przeznaczonych do tego donicach.

– Ogród społeczny przy Szkole Podstawowej nr 123 to inwestycja o bezcennej wartości. To nie tylko zagospodarowanie przestrzeni, lecz również zbudowanie więzi pomiędzy uczestnikami akcji, stworzenie miejsca, gdzie współpraca, odpowiedzialność, pielęgnacja przyrody odgrywa kluczową rolę. Nie jest tajemnicą, że kontakt z roślinami i udział w pracach ogrodniczych wpływa korzystnie na wszystkie sfery życia człowieka: poprawia sprawność fizyczną i nastrój, rozwija kreatywność oraz wyobraźnię – wskazuje Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD S.A.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 123 zwraca uwagę na walor edukacyjny nowego miejsca. – Dzięki zaangażowaniu wielu osób reprezentujących firmę ERBUD na terenie szkoły powstał wspaniały ogród. Nasi uczniowie zyskali nie tylko nowe miejsce do spędzania czasu wolnego ale przede wszystkim nowe możliwości zdobywania wiedzy ekologicznej i zdrowotnej w praktycznym działaniu. Uprawa klasowych ogródków da wiele możliwości – wzbogacą się mini uprawy „parapetowe” ziół i warzyw, obserwacje pomogą nauczyć się rozpoznawania różnych roślin i ich właściwości zdrowotnych i odżywczych. Prace w ogrodzie będą też ważną lekcją odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne – podkreśla Jadwiga Boguszewska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie.

Ogród społeczny przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123 w Warszawie to nie jedyna inicjatywa prośrodowiskowa realizowana przez ERBUD i jego pracowników.
W Rzeszowie posadzono drzewa lipy, w Lublinie na dachach budynków zamontowano budki lęgowe, natomiast we Wrocławiu powstał hotel dla owadów.