Gdy firma zalega z płatnościami w ZUS i US – co można zrobić?

Gdy firma zalega z płatnościami w ZUS i US – co można zrobić?

6 sierpnia 2020 0 przez Redakcja

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zdecydowanie nie jest zadaniem prostym. Stąd też wielu przedsiębiorców ma zaległości w opłacaniu składek w ZUS i US. Jak można sobie z tym problemem poradzić?

Zaległości w US i ZUS – z czego wynikają?

Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Podstawowym są tzw. zatory płatnicze. Dotyczą one nawet 90% polskich firm. Ponadto eksperci wśród innych przyczyn zaległości płatniczych w ZUS i US wymieniają działania konkurencji (dumping cenowy) czy przeszacowanie wydatków związanych z innowacjami.

Oczywiście takie zaległości w Urzędzie Skarbowym czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to duży problem. Przede wszystkim do długu doliczane są odsetki karne. Kwota zobowiązań cały czas więc rośnie. Poza tym ZUS i US mogą podjąć się w końcu egzekucji długu, co wiąże się niestety z zajęciem majątku przedsiębiorcy bądź ściągnięciem zaległości z firmowego konta.

Trzeba także pamiętać o tym, że zaległości wobec ZUS-u czy Urzędu Skarbowego nie pozwalają przedsiębiorcy na branie czynnego udziału w przetargach. Firma traci w takiej sytuacji szansę na pozyskanie dodatkowego finansowania z banku (kredyt) lub z funduszy europejskich. W ekstremalnych sytuacjach przedsiębiorca traci prawo do zasiłku w przypadku zachorowania. ZUS może także nałożyć na niego dodatkową opłatę karną w wysokości nawet 100% zaległych składek. Konsekwencje są więc bardzo poważne. Czy w takiej sytuacji firma jest jednak na straconej pozycji?

Jak rozwiązać problem zaległości w US i ZUS?

Na szczęście na rynku działają firmy, które przychodzą z pomocą przedsiębiorcom mającym problem z płatnościami w ZUS czy US. Przykładem jest warszawska firma Bold Invest – https://www.boldinvest.pl/. Jak to działa w praktyce?

Jak wspomniano już wyżej, zaległości w ZUS czy Urzędzie Skarbowym mają sporo negatywnych konsekwencji. Rosną odsetki, a dana firma może zostać wpisana do rejestru dłużników. To oznacza brak szansy na uzyskanie kredytu. Bold Invest dąży do tego, aby płatność została rozłożona na raty i to z długim, dogodnym dla przedsiębiorcy okresem spłaty. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest odpowiednie umotywowanie prośby. Z chwilą rozbicia zobowiązania na raty wstrzymana zostaje egzekucyjna i naliczanie odsetek.

Jeśli proces egzekucji długu został już jednak uruchomiony, składany jest stosowny wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Okazuje się tym samym, że zadłużenie wobec ZUS czy US wcale nie musi skończyć się źle. Wystarczy zwrócić się o pomoc do profesjonalistów z dużym doświadczeniem. Nie ma bowiem sytuacji bez wyjścia.