Fotowoltaika w Warszawie – dlaczego warto inwestować w PV?

Fotowoltaika w Warszawie – dlaczego warto inwestować w PV?

30 września 2021 0 przez Redakcja

Dlaczego w ogóle warto inwestować w fotowoltaikę? Powodów jest wiele. Przydomowa elektrownia słoneczna to możliwość całkowitego lub niemal całkowitego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców prądu. Autokonsumpcja energii elektrycznej sięgająca 100% (czyli zużywanie całego wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną prądu na potrzeby własnej posesji, firmy czy gospodarstwa rolnego) to stan, w którym naprawdę jest się niezależnym od zakładów energetycznych. Instalacja PV to zatem szansa na zredukowanie rachunków za prąd o 95% w skali roku. To także okazja do faktycznego nie deklaratywnego przyczynienia się do ochrony środowiska naturalnego – instalacja PV jest zeroemisyjna (nie emituje żadnych zanieczyszczeń). Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwestorzy pozyskujący energię elektryczną ze źródeł odnawialnych mogą liczyć na rozmaite dofinansowania (np. z programu „Mój Prąd”) oraz fiskalne ułatwienia (ulga termomodernizacyjna, czyli możliwości dokonywania odliczeń, od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w swoim budynku), mamy w zasadzie kompletną odpowiedź na pytanie: dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę.

Czy można czerpać energię z fotowoltaiki mieszkając w budynku wielorodzinnym?

A dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę w Warszawie? Wszystkie wymienione wyżej argumenty dotyczą, oczywiście, także stołecznych instalacji solarnych. Jednak wśród osób zastanawiających się nad montażem paneli fotowoltaicznych może rodzić się uzasadniona wątpliwość – czy można korzystać z dobrodziejstw fotowoltaiki, mieszkając w budynku wielorodzinnym? Przecież Warszawa, podobnie jak wszystkie miasta, to w znakomitej większości właśnie zabudowa wielorodzinna? Spieszymy rozwiać tę wątpliwość: fotowoltaika to rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Jakie są zalety obu rozwiązań?

Fotowoltaika dla warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem, czyli jednostką produkującą prąd, a potem zużywającą go na własne potrzeby może być nie tylko osoba fizyczna czy firma, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Budynki wielorodzinne to wysokie bloki, dysponujące dużą niezacienioną przestrzenią na dachu, która jest wprost idealna dla posadowienia instalacji fotowoltaicznej.

Kiedy zarząd spółdzielni lub wspólnoty podejmie decyzję o zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na budynku, pozyskana w ten sposób energia elektryczna będzie pożytkowana do zaspokajania zapotrzebowania energetycznego części wspólnych budynków, np. do zasilania wind, wentylacji czy klimatyzacji, oświetlania klatek schodowych. Zgodnie z prawem będzie ją można wykorzystać także do oświetlenia osiedlowego/wspólnotowego parkingu czy placu zabaw.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku wielorodzinnym w Warszawie nie wpłynie na wysokość rachunków za prąd w przypadku poszczególnych mieszkańców, ale dzięki realnym i znaczącym oszczędnościom w budżecie spółdzielni, przyczyni się do obniżenie opłat wchodzących w skład czynszu. Oszczędności można także przeznaczyć na inwestycje związane z remontami części wspólnych budynków wielorodzinnych czy zakupem oraz instalacją elementów małej architektury, np. modernizacją wspomnianego już placu zabaw, który oświetlany jest teraz przez całą dobę, a więc jest znacznie bezpieczniejszy, właśnie dzięki oszczędnościom w budżecie spółdzielni/wspólnoty.

W przypadku fotowoltaiki na budynkach wielorodzinnych, instalację finansuje się z następujących źródeł:

  • środki własne spółdzielni
  • środki pozyskane od mieszkańców
  • publiczne projekty, realizowane ze środków samorządowych, ogólnokrajowych lub unijnych

Panele słoneczne na warszawskich budynkach jednorodzinnych

Domowa instalacja PV przetwarza promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania dowolnego typu urządzeń domowych, tym samym generując spore oszczędności w płatnościach za prąd. Część energii elektrycznej można przekierować do pompy ciepła, oszczędzając także na rachunkach za ogrzewania.

W zależności od rodzaju instalacji – On Grid, Off Grid, hybrydowa – możemy nadprodukcję prądu magazynować na później. Jeśli nasza instalacja podpięta jest do publicznej sieci energetycznej (On-Grid) i oddajemy tam nadwyżki prądu wyprodukowane przez naszą własną przydomową elektrownię fotowoltaiczną, możemy ją potem odzyskać w postaci systemu opustów (można odebrać za darmo 70-80% wprowadzonej przez nas do sieci energii). Taki stan prawny ma się utrzymać do końca 2021 roku, potem prosument będzie zobowiązany sprzedawać energię i odkupywać ją od zakładu energetycznego po preferencyjnej cenie. Jeśli nasza instalacja nie jest podpięta do publicznej sieci energetycznej (Off-Grid), możemy magazynować nadwyżki energii w akumulatorach i wykorzystywać je w dowolnym czasie do zasilania urządzeń domowych.

Mieszkaniec warszawy inwestujący w nową instalację fotowoltaiczną może skorzystać z dofinansowania z programu „Mój Prąd” – ma no formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji (nie więcej niż 3000 PLN na jedną instalację PV) – albo programu „Czyste Powietrze”. Jeśli planuje termomodernizację starego budynku, przysługuje mu ulga termomodernizacyjna.

Podsumowanie

Montaż paneli fotowoltaicznych jest w Warszawie opłacalny zarówno w przypadku budynków wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Z perspektywy fotowoltaiki Warszawa znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji – średni poziom nasłonecznienia w ciągu roku szacowany jest w tej części Polski na około 1100 kWh/kWp, co przekłada się to na wysoką efektywność ogniw fotowoltaicznych.

W przygotowaniu tekstu pomógł Piotr Łukasik, ekspert do spraw fotowoltaiki w Synteza OZE, dyrektor operacyjny z ponad 7-letnim doświadczeniem zdobywanym w branży energetycznej.

Firma Synteza OZE, działająca w branży energetycznej od 2013 roku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaiki zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jeśli szukasz nowoczesnych, wysokiej klasy modułów fotowoltaicznych, skontaktuj się ze specjalistami w jednym z dwóch naszych oddziałów: https://syntezaoze.pl/m/warszawa/.