Jak głosować w wyborach samorządowych w Warszawie?

Jak głosować w wyborach samorządowych w Warszawie?

26 marca 2024 0 przez Redakcja

Wybory samorządowe są jednymi z najważniejszych wydarzeń dla społeczności lokalnych, umożliwiając każdemu obywatelowi aktywne uczestnictwo w kształtowaniu swojego otoczenia. Dla mieszkańców Warszawy, proces głosowania jest prosty, jednak warto zrozumieć wszystkie kroki, aby uczestniczyć w nim w pełni. Oto praktyczny przewodnik dla wyborców:

Czy mogę głosować?

Przed przystąpieniem do głosowania należy upewnić się, że spełniasz określone warunki. Możesz oddać głos, jeśli najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat, jesteś wpisany do rejestru wyborców w Warszawie, nie zostałeś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu, oraz nie jesteś ubezwłasnowolniony.

Rejestr wyborców

Jeśli jesteś zameldowany na pobyt stały w Warszawie, jesteś automatycznie ujęty w rejestrze wyborców. Jednak, jeśli spełniasz inne kryteria, takie jak wymeldowanie się z miejsca stałego pobytu lub przebywanie stale na obszarze danej dzielnicy, będziesz musiał złożyć pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w urzędzie dzielnicy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe, takie jak nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL. Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości oraz pisemną deklarację z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania lub wskazaniem adresu ostatniego zameldowania. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

Gdzie głosować?

Wybory samorządowe odbywają się lokalnie, dlatego też musisz oddać głos w miejscu, w którym jesteś ujęty w rejestrze wyborców. Aby znaleźć lokal wyborczy odpowiedni dla twojego miejsca pobytu, można skorzystać z wyszukiwarki obwodów głosowania dostępnej na stronach internetowych wybory.gov.pl lub um.warszawa.pl/waw/wybory.

Na głosowanie tylko z dokumentem tożsamości

Przed oddaniem głosu należy udać się do komisji wyborczej w wyznaczonym miejscu, z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości, takim jak dowód osobisty, paszport lub e-dowód w aplikacji mObywatel.

Głosowanie w instytucjach publicznych

Jeśli w dniu wyborów przebywasz w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, będziesz mógł zagłosować na miejscu. Dyrektor odpowiedniej jednostki powiadomi Cię o możliwości głosowania w danej lokalizacji.

Głosowanie w wyborach samorządowych jest nie tylko prawem, ale również obowiązkiem każdego obywatela. Dzięki temu procesowi możemy wspólnie kształtować nasze społeczności i wpływać na decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym. Dlatego też warto zrozumieć zasady głosowania i aktywnie uczestniczyć w demokratycznym procesie wyborczym.