Ile jest tygodni w roku?

Ile jest tygodni w roku?

11 lipca 2021 0 przez Redakcja

Jaka jest długość roku w dniach?

Rok kalendarzowy – czyli czas pokonania przez Ziemię całkowitej odległości orbity wokół Słońca – według kalendarza gregoriańskiego trwa od pierwszego dnia stycznia (1.01.) do trzydziestego pierwszego grudnia (31.12.). Składa się na to 365, lub też 366 dni (których długość jest związana z czasem obrotu Ziemi wokół własnej osi, co trwa każdorazowo 24 godziny), zależnie od tego czy występuje zjawisko roku przestępnego. Dokładny czas, jaki zajmuje Ziemi okrążenie słońca, to 365 dni, 5 godzin i 48 minut.
Jeśli by przyjąć, że rok ma równo 365 dni (bez dokładnych wyżej wspomnianych wartości co do godzin i minut), to składałoby się na niego 8760 godzin, 525 600 minut i 31 536 000 sekund. Wiemy już jaka jest długość roku, ale ile to będzie w tygodniach? Jak dużo tygodni ma rok?

Ile tygodni ma rok?

By inaczej opisać długość roku kalendarzowego, można użyć jednostki tygodnia. Długość tygodnia związana jest z fazami księżyca i trwa 7 dni. W związku z tym, opisując długość roku za pomocą tej jednostki, trwa on około 52 tygodnie. Dlaczego około? Otóż jeśli chciałoby się podać dokładną wartość w roku nieprzestępnym, to wynosiła ona by 52,177457 tygodnia, w związku z czym oczywiście liczbę tę się zaokrągla.

Rok trwa około 52 tygodnie

Czym jest rok przestępny?

Wcześniej wspomniano o czymś, zwanym rokiem przestępnym, jednak czym on właściwie jest? Jest to rok kalendarzowy, którego długość trwania jest zwiększona z 365 dni do 366. Dzieje się to w celu dopasowania czasu trwania do dokładnej wartości obiegu Ziemi, która wynosi 365 dni 5 godzin 48 minut i 45,9747 sekund. Ta dokładna wartość nazywana jest rokiem zwrotnikowym. Ponieważ długość trwania roku trzeba zaokrąglić do jednostki dnia, co 4 lata wynosi ona 366 – czyli więcej o jeden. Jak wcześniej wspomniano, robi się to w celu dopasowania długości do konkretnych wartości, które co 4 lata w zaokrągleniu sumują się do 366.

Obliczenie roku przestępnego aktualnie jest bardzo proste dla każdego – wystarczy dodawać 4 do poprzednio występującego roku przestępnego, czyli:
2000 + 4, 2004 + 4, …, 2020 + 4 itd.
Lata przestępne, po raz pierwszy zostały wprowadzone już w 238 roku przed naszą erą. Zaczęto wtedy w Egipcie „dodawać” zaległy jeden dzień co 4 lata. Później – w roku 45 p.n.e. – Gajusz Juliusz Cezar wprowadził to samo na terenie całego Rzymu. W ten sposób ustalony kalendarz, nazwano „juliańskim” – od imienia władcy. Dodatkowy dzień otrzymał wtedy ostatni ówcześnie miesiąc – luty.
Obecnie, najczęściej stosowanym jest kalendarz gregoriański (wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII) w którym – w oparciu o kalendarz juliański – stosuje się następującą regułę: latami przestępnymi są takie, których numeracja jest podzielna przez 4 i niepodzielna przez 100 lub podzielna przez 400. Oprócz tych, wprowadzono również mniejsze modyfikacje, które jak najbardziej zmniejszały błąd statystyczny wynikający z dokładnej długości roku.

Ile dni i tygodni ma rok przestępny?

Rok przestępny, w odróżnieniu od nieprzestępnego trwa 366 dni, jednak wciąż ma 52 tygodnie. Dodatkowy dzień występuje w miesiącu lutym, w którym to zamiast 28 dni, znajduje się ich 29.

Kiedy zaczęto odmierzać tygodnie?

Podaje się, iż czas powstania jednostki tygodnia, sięga aż 2000 lat przed naszą erą. Wtedy to w Starożytnej Mezopotamii astrologowie odkryli, że na niebie poza nieruchomymi gwiazdami, wyróżnić można siedem ruchomych ciał niebieskich. Były to Słońce, Księżyc, Mars, Wenus, Jowisz, Merkury oraz Saturn. Uznano liczbę siedem za świętą, a każdy dzień otrzymał jedno z ciał niebieskich za patrona.
Jednostki tygodniowe z czasem zyskały obecność w różnych przekazach – przykładowo religijnych. Korzystały z nich między innymi Koran i Biblia, w których to opis stworzenia świata rozgrywał się w czasie 7 dni tygodnia.
Formalnie, jednostka tygodnia została wprowadzona w 321 roku naszej ery do urzędowego kalendarza Cesarstwa Rzymskiego i jest używana po dzień dzisiejszy.