Koniunktura gospodarcza na Mazowszu nieciekawa

Koniunktura gospodarcza na Mazowszu nieciekawa

1 stycznia 2023 0 przez Redakcja

W grudniu ub. roku przebadano nastroje dot. kluczowych wskaźników gospodarczych na terenie województwa mazowieckiego. W trzech, bardzo ważnych dla gospodarki obszarach tj. budownictwo, handel detaliczny oraz informacja i komunikacja odnotowano gorsze niż w poprzednich miesiącach oceny koniunktury. Co ważne, największa poprawa nastrojów, mimo utrzymującej się negatywnej oceny, była widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Badanie powtarzane jest co miesiąc, a my z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki z początku 2023 roku, aby móc stwierdzić, czy nastąpiła poprawa.