Jak podnosić kwalifikacje zawodowe?

Jak podnosić kwalifikacje zawodowe?

24 stycznia 2023 0 przez Redakcja

Istnieje powiedzenie, że „Kto w miejscu stoi, ten się cofa”. Świetnie może ono pasować do tematu tego poradnika. Otóż w aktualnych czasach, warto się rozwijać. Niestety zdobycie wykształcenia, czy zawodu już często nie wystarcza i trzeba pomyśleć o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Z tego poradnika będziesz mógł dowiedzieć się, w jaki sposób podnieść swoje kompetencje zawodowe. Przeczytaj już teraz!

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kiedyś i aktualnie

Brian Tracy, autor książki „Nawyki warte miliony”, porusza w niej m.in. temat rozwijania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z myślą autora, nawyk doszkalania się, jak i pozyskiwania wiedzy od różnych ekspertów, czy guru są czynnikami wpływającymi znakomicie na rozwój kariery.

Szkopuł jednak w tym, aby indywidualnie zdecydować się na podniesienie kompetencji, a nie czekać na moment, aż nakaże zrobić to np. pracodawca. Warto jednak mieć na uwadze, że w świetle prawa, a konkretnie w myśl art. 103 1 § 1 kp przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy, albo za jego zgodą.

Jeżeli dana koncepcja rozwijania się przemawia również do Ciebie, to świetnie się składa, bo aktualnie naprawdę jest do tego wiele okazji. Podniesienie kwalifikacji miękkich, językowych, menedżerskich, czy jakichkolwiek innych nie wymaga aż takiego wysiłku, jak kiedyś. Mówiąc „wysiłku” nie chodzi o to, że nie trzeba się przykładać do podniesienia kwalifikacji, ale o to, że można to zrobić na różne sposoby.

Kursy, czy szkolenia, aktualnie nie są jedyną możliwością, aby podnieść kwalifikacje zawodowe. Ponadto nie trzeba dużych nakładów finansowych, aby móc uczyć się od najlepszych ekspertów. Wystarczy spojrzeć w kierunku e-learningu, czy social mediów, lub webinarów, które przed spragnionymi nauki, otwierają naprawdę szerokie horyzonty. Trzeba jednak uważać na tzw. pułapkę dostępności. Dlatego też pierwszy krok, jaki należy zrobić to stworzyć strategię, pozwalającą na jak najbardziej efektywny rozwój swoich kompetencji.

podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Planowanie

Kiedy człowiek ciekawy świata staje przed tzw. „open barem”, chciałby zapewne spróbować wszystkiego. Niestety takie działanie jest złe i do niczego dobrego nie doprowadzi. Wyjątkiem jedynie może być sytuacja, kiedy dana osoba, nie wie, co chce konkretnie robić w życiu. W takim zaś przypadku można testować wiele opcji.

Jednak osoby, które odnalazły swoją ścieżkę, najlepiej, jeżeli skupią się na rozsądnym wybieraniu materiałów i podejmowaniu decyzji, co z pewnością przełoży się na szybsze osiągnięcie założonego celu.

Więc, aby rozwój swoich kompetencji nie był jedynie sztuką, dla sztuki, dobrze jest wyznaczyć sobie konkretne cele. Przykładem, może być chęć awansu ze stanowiska podstawowego pracownika, na kierownika – można wtedy zastanowić się, jakich umiejętności będziemy potrzebować, aby móc pracować na danym stanowisku. Ponadto powinniśmy porównać je ze swoimi umiejętnościami, które aktualnie posiadamy. Wtedy możemy osiągnąć wiedzę, co na dany moment jest luką kompetencyjną. Okazać się np. może, że będziemy mieli zdolności specjalisty, ale bardzo mało wiemy na temat zarządzania zespołem. W taki właśnie sposób poznajemy swój obszar do rozwoju, na którym warto się skupić.

Wydaje się to proste, aczkolwiek nie jest tak do końca. Efektem czasami może być to, że będziemy tkwić pomiędzy wieloma możliwościami – ciągle się czegoś nowego uczymy, a jednak zawodowo i tak stoimy w miejscu. Kiedy będzie od początku wiedzieć, czego dokładnie chcemy, nie ulegamy naciskom znajomych, reklam, i wielu innych bodźców – zdecydowanie droga do podniesienia kwalifikacji będzie szybsza.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – w jaki sposób to robić

Wykonując plan, wspomniany wcześniej, dowiemy się, czego nam brakuje, czy będą to zdolności językowe, manualne, cyfrowe, być może kompetencje menedżerskie i wiele innych. Czas zatem przejść do tego, jakie narzędzia można wykorzystać, aby móc pójść naprzód w swoim rozwoju zawodowym.

Kursy i szkolenia

Wyróżnia się szkolenia stacjonarne, nawet całodzienne, które są niezwykle popularne wśród firm. Jak i kursy online, gdzie do przygotowanego materiału, dostęp ma setki, a nawet tysiące osób. Nawet jeżeli dana treść, będzie wymagała aktualizacji, nie jest to proces pracochłonny i kłopotliwy.

Tradycyjne kursy i szkolenia przeprowadzane są w wielu miastach. Znaleźć można ciekawe kursy zawodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, czy wielu innych miastach – nawet mniejszych.

Zakończenie kursu i zaliczenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na kurs, czy szkolenie może iść wiele osób. Jest to świetne rozwiązanie szczególnie dla pracujących, którzy w prosty sposób chcą połączyć swoje życie rodzinne, zawodowe i zdobywanie dodatkowej wiedzy. Co więcej, kursy i szkolenia często odbywają się zdalnie, czyli w wersji online, jak wspomniana powyżej.

Osoba, która otrzymała zaliczenie kursu/szkolenia, otrzymuje kolejno zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które zaś uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie danych kwalifikacji, poznanych na kursie.

szkolenie zawodowe

Studia i studia podyplomowe

Jest to kolejna możliwość na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają już ukończone studia np. I stopnia (muszą posiadać dyplom o wykształceniu wyższym). Jest to przepustka, dzięki której wybrać się można na studia podyplomowe. Te często odbywają się w trybie zdalnym, dzięki czemu jest to ponownie świetne rozwiązanie dla osób pracujących, czy chcących pogodzić życie rodzinne z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj od 1 do 4 semestrów, w zależności od kierunku. Warto wiedzieć, że pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego. Pracodawca powinien udzielić urlopu szkoleniowego zgodnie z obowiązującymi dla pracownika dniami pracy, czy godzinami pracy.

Klasyczne studia są również ciekawym rozwiązaniem dla wielu osób. Jak można się domyślić, pójść na nie mogą osoby, posiadające maturę. Niestety osoby bez egzaminu maturalnego, nie mogą wybrać tego rodzaju nauki. Omawiane studia występują w formie stacjonarnej i zaocznej. Pierwsze wiążą się z tym, że nauka odbywa się w trybie od poniedziałku, do czwartku, lub piątku i trwa po kilka godzin dziennie, czyli zupełnie jak w szkole (są to obowiązkowe zajęcia, na które należy uczęszczać).

Tryb zaoczny wiąże się z tym, że studiować można np. w weekendy, lub zdalnie. Zajęcia wtedy odbywają się w piątek, sobotę i niedzielę. Często również odbywają się one w systemie online, co dla wielu osób może być niezwykle wygodne. Na studia zaoczne, zdecydować się mogą osoby np. pracujące, czy podobnie jak w przypadku podyplomowych, chcące podzielić życie rodzinne z nauką. Klasyczne studia trwają często około 6-8 semestrów, w zależności od kierunku.

Przygotowanie pracy dyplomowej na koniec

W przypadku wszystkich rodzajów studiów, jak wymienione wyżej, na koniec nauki, student podchodzi do egzaminu dyplomowego – przygotowuje pracę pisemną, którą kolejno musi obronić. Studia podyplomowe, co bardzo ważne, nie kończą się zdobyciem dyplomu, lecz świadectwa! Co więcej, nie otrzymuje się wtedy też żadnego dodatkowego tytułu naukowego!

Webinary

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ten sposób, to bardzo wartościowa forma. Webinary często nie trwają dłużej niż około 1,5 godziny. Eksperci jednak przekazują w nich konkrety z zakresu danej wiedzy. Zajęcia tego typu, pozwalają rozeznać się w danym zakresie nauki i np. zdecydować, czy warto się w nią dalej zagłębiać.

Konferencje i spotkania branżowe

Dla osób, które interesują szczególnie success stories, czy case studies, nie ma lepszego miejsca na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak uczestnictwo w prelekcjach różnych specjalistów. Mogą to być duże, kilkudniowe firmowe konferencje, czy darmowe spotkania jednorazowe, a także cykliczne. Wiele z takich spotkań odbywa się także w trybie online, co może być dużym atutem dla niektórych osób.

Podcasty

Ten rodzaj dokształcania się, z roku na rok zyskuje na popularności. Uzupełnianie wiedzy w ten sposób, jest niezwykle wygodne i przyjemne. Co więcej, nie zajmuje całości lub części dnia, a jedyne, co najwyżej kilka godzin. Warto mieć na uwadze, że podcasty psychologiczne, motywacyjne i inne, mogą przysłużyć się w znacznym stopniu, jeżeli mamy zamiar rozwinąć kompetencje menedżerskie, czy umiejętności miękkie.

Inne możliwości podniesienia kwalifikacji

Wyróżnić można np.:

  • książki,
  • E-booki,
  • portale branżowe,
  • prasę,
  • aplikacje,
  • Warsztaty psychologiczne,
  • Treningi psychologiczne,
  • Social media

i inne.

Podnoszenie kompetencji zawodowych, a prawo

Warto wiedzieć, że przepisy pracy odnoszące się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, powinny być respektowane przez pracodawcę. Z inicjatywy pracodawcy, powinny być nawet stwarzane ułatwienia w tym zakresie, co zostało ustanowione, jako jedna z podstawowych zasad prawa pracy, wyrażona w art. 17 Kodeksu pracy i powtórzona w art. 94 pkt 6.

Na uwadze należy mieć, że jeżeli zostaniemy wysłani przez pracodawcę np. na kurs, a pracownik z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestanie, lub nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, będzie zobowiązany do zwrotu kosztów, jakie pracodawca poniósł na dany cel, z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej dla okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, lub okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia danych kwalifikacji.

Podsumowanie

Podniesienie kwalifikacji zawodowych może wielu osobom otworzyć furtkę dla kariery lub jej rozwoju. Taki krok powinien podjąć każdy, kto ma chęć awansu i ku temu możliwość. Co więcej, jest to świetne rozwiązanie dla osób, niemających jeszcze obranej konkretnej ścieżki zawodowej w życiu! Istnieje wiele możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie!