Podział majątku. Jak wygląda? Gdzie szukać pomocy?

Podział majątku. Jak wygląda? Gdzie szukać pomocy?

25 marca 2021 0 przez Redakcja

Jedną z konsekwencji rozwodu jest podział wspólnego majątku małżonków. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? Jak odbywa się jego podział? Kto może pomóc w tej trudnej sprawie?

Orzeczony przez sąd rozwód jest zakończeniem związku małżeńskiego. Jednak nie oznacza on jeszcze zakończenia wszystkich spraw, jakie dotychczas łączyły małżonków. Wśród nich znajduje się podział majątku wspólnego, który często wywołuje wiele problemów.

Wspólność i rozdzielność majątkowa

Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie pomiędzy małżonkami tzw. małżeńskiej wspólności majątkowej zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obejmuje ona własność, prawa rzeczowe oraz wierzytelności, które nabywane są przez małżonków od momentu ślubu.

Małżonkowie nie muszą jednak posiadać wspólnego majątku, a tym samym dzielić go po rozwodzie. Mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę majątkową małżeńską w formie aktu notarialnego. Wówczas każdy z małżonków gromadzi osobny majątek. Intercyzę można zawrzeć przed małżeństwem, ale też w trakcie jego trwania.

Prawo spadkowe – podział majątku

Majątek osobisty a majątek wspólny

Nie każdy majątek posiadany przez małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego. Nie zalicza się do niego majątku osobistego, który nie jest również poddawany podziałowi na skutek rozwodu.

Majątek osobisty to między innymi mienie i środki:

  • nabyte przed wejściem w związek małżeński
  • otrzymane w spadku lub darowiźnie
  • służące do zaspokajania potrzeb osobistych, na przykład odzież
  • uzyskane w ramach odszkodowania za szkody na zdrowiu, zadośćuczynienia za doznane krzywdy
  • otrzymane za osiągnięcia osobiste, na przykład nagrody

Podział majątku po rozwodzie

Do podziału majątku po rozwodzie dochodzi wtedy, gdy małżonkowie posiadali wspólność majątkową. Gdy posiadali intercyzę, podział majątku nie jest konieczny, gdyż majątki są rozdzielne.

Zasadniczo majątki dzielone są po połowie, czyli każda strona otrzymuje równą część. Jednak ze względu na różny charakter majątku wspólnego jego równy podział nie zawsze jest możliwy, na przykład w przypadku nieruchomości.

Metody podziału majątku wspólnego:

  • podział majątku według uzgodnień pomiędzy osobami
  • przekazanie części majątku jednej osobie, podczas gdy druga ma ją spłacić
  • sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków

Warto wskazać, że podział majątku nie musi odbywać się przed sądem. To możliwe, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia i spiszą między sobą umowę o podział majątku wspólnego. Można zaoszczędzić wówczas na kosztach sądowych.

Pomoc prawnika przy podziale majątku

Jako że podział majątku jest często bardzo emocjonujący i stresujący dla małżonków, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy prawnika, która polega na udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu klienta podczas rozpraw.

Z doradztwa prawnego dotyczącego podziału majątku wspólnego można skorzystać również za pośrednictwem internetu. Porady prawne online umożliwiają otrzymanie szybkich odpowiedzi na nurtujące pytania.

Kancelarie mające duże doświadczenie w postępowaniach działowych, między innymi Kancelaria Adwokacka Florczak & Keller z Łodzi i Warszawy, mogą zapewnić swoim klientom kompleksową pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach.

Źródło:

kancelaria-kfk.pl
Kancelaria Adwokacka Florczak Keller

Oddział Warszawa:
ul. Żurawia 24, lok. 31
00-515 Warszawa

Oddział Łódź:
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23, lok. 3
90-248 Łódź