Rafał Trzaskowski inauguruje akcje „ZOOstaw, NIE porywaj!”

Rafał Trzaskowski inauguruje akcje „ZOOstaw, NIE porywaj!”

2 kwietnia 2024 0 przez Redakcja

Dziś prezydent Rafał Trzaskowski wspólnie z przedstawicielami Warszawskiego ZOO, Ptasi Azyl, Lasów Miejskich – Warszawa oraz stołecznej Straży Miejskiej zaprezentował drugą odsłonę kampanii edukacyjnej „ZOOstaw, NIE porywaj!”. Inicjatywa ta ma na celu uświadamianie społeczeństwa o konieczności pozostawienia dzikich młodych zwierząt w ich naturalnym środowisku.

W przestrzeni miejskiej, bogatej w różnorodność dzikich zwierząt, często zdarza się, że młode ssaki i ptaki są zabierane z ich naturalnego środowiska przez ludzi, którzy chcą niesieć im pomoc. Jednakże, jak podkreśla prezydent Trzaskowski, nie zawsze taka ingerencja jest potrzebna, a wręcz może mieć negatywne skutki.

Kampania „ZOOstaw, NIE porywaj!” ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że nie zawsze interwencja w życie dzikich zwierząt jest konieczna. Pracownicy miejskich jednostek, zajmujących się m.in. zwierzętami, podkreślają również istotę tego przesłania. Warto pamiętać, że działania takie mogą przynieść więcej szkody niż pożytku dla młodych zwierząt, które są pozbawiane naturalnej nauki życia.

Kampania edukacyjna „ZOOstaw, NIE porywaj!” będzie kontynuowana w Warszawie oraz będzie miała na celu dotarcie do jak największej liczby osób, aby uświadomić społeczeństwo o konieczności pozostawienia dzikich młodych zwierząt w ich naturalnym środowisku.