Sygnaliści a prawo pracy – co warto wiedzieć o nowej dyrektywie?

Sygnaliści a prawo pracy – co warto wiedzieć o nowej dyrektywie?

7 października 2021 0 przez Redakcja

Do grudnia 2021 roku w życie wejdzie dyrektywa o sygnalistach, czyli nowa regulacja z ramienia Unii Europejskiej, obejmująca wszystkie kraje członkowskie. Sprawdź, jak w kontekście prawa pracy wygląda system ochrony sygnalistów i co obejmują najważniejsze przepisy.

Czemu i komu służą przepisy o ochronie sygnalistów?

Odpowiedź na to pytanie stanowi jeden z najważniejszych kwestii, dotyczących dyrektywy o sygnalistach. Z naturalnych względów to pracownicy stanowią główną grupę osób, które zgłaszają nieprawidłowości w firmach. Warto podkreślić, że przepisy o ochronie sygnalistów służą zarówno podmiotom zgłaszającym, jak i interesie przedsiębiorców i wcale nie muszą stać w opozycji do interesu publicznego. Wręcz przeciwnie, mogą zapobiegać stratom wizerunkowym i materialnym.

Dyrektywa o sygnalistach – najważniejsze informacje

Wchodzące w życie przepisy o ochronie sygnalistów wpływają również na aspekty dotychczas nieujęte w polskim prawie. Szczególną ochroną mają zostać objęte osoby utrzymujące kontakt z daną organizacją w ramach swojej działalności zawodowej, czyli przede wszystkim pracownicy, w tym członkowie służby cywilnej w urzędach publicznych. Dyrektywa o sygnalistach obejmuje również ochronę podmiotów, które w wyniku zgłaszania naruszeń mogą znaleźć się w niepewnej sytuacji ekonomicznej w kontekście wykonywanych działań zawodowych lub doświadczyć działań odwetowych. System ochrony sygnalistów w równy sposób traktuje również pracowników, niebędących obywatelami któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Obowiązki pracodawcy i system ochrony sygnalistów

Kluczowym aspektem dyrektywy jest skuteczny system ochrony pracowników, obejmujący wewnętrzny kanał i procedury, który umożliwi bezpieczne zgłaszanie naruszeń. Ma on zapewniać poufność i zachowanie anonimowości sygnalistom, a także gwarantować bezstronny podmiot, który podejmuje działania następcze i ochronę. Dostępne są rozwiązania w postaci gotowych do wdrożenia narzędzi, które spełniają wszelkie wymogi łatwej dostępności, przejrzystości i informatyzacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na https://4integrity.pl/