Uczestnicy społecznego projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą! ” obchodzą Dzień Wolności, wręczając prezenty dzieciom uchodźców z Białorusi

Uczestnicy społecznego projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą! ” obchodzą Dzień Wolności, wręczając prezenty dzieciom uchodźców z Białorusi

26 marca 2021 0 przez Aleksander Orlik

Dzień Wolności to nieoficjalne Święto Niepodległości Białorusi, szeroko obchodzone zarówno na terytorium Białorusi, jak i przez liczną białoruską diasporę za granicą.

W stolicy Polski, warszawscy działacze projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą!” wręczyli dzieciom uchodźców z Białorusi prezenty z okazji Święta.

Dary otrzymało 48 dzieci uchodźców i przesiedleńców z Białorusi, mieszkających w różnych województwach Polski. W uroczystości wzięła udział Pani Olga Stepanova, Wiceprezes Fundacji Zachód Wschód Wsparcie.

W zbiórce pieniędzy na prezenty wzięli czynny udział mecenasi, a także przedstawiciele licznej białoruskiej diaspory, obywatele RP, a także wspierający projekt osoby z innych krajów byłego ZSRR.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Zachód Wschód Wsparcie, założonej przez imigrantów z Białorusi, mieszkających w Polsce, w celu wsparcia i pomocy w integracji i adaptacji społeczno-kulturowej przybywających do Polski mieszkańców wschodnich krajów przygranicznych.

Krótka notatka:

Dzień Wolności (po białorusku – Dzień Woli), także Dzień Niepodległości (po białorusku: Dzień Nezależnasti) – święto białoruskie, rocznica ogłoszenia niepodległości pierwszego państwa narodowego – Białoruskiej Republiki Ludowej. Tradycyjnie obchodzone 25 marca w związku z przyjęciem 3-go Statutu Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, który w dniu 25 marca 1918 r. ustanowił niezależność Białorusi na jej terytorium. Na Białorusi to Święto jest nieoficjalne lecz aktywnie obchodzone przez białoruską diasporę za granicą.