Warszawa inwestuje w rozwój wodociągów na terenie Wawra

Warszawa inwestuje w rozwój wodociągów na terenie Wawra

2 lutego 2024 0 przez Redakcja

Stolica Polski kontynuuje starania w zakresie rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, skupiając się tym razem na dzielnicy Wawer. Dziś, podpisano umowę dotyczącą projektu i budowy nowej infrastruktury, która w ciągu dwóch lat wzbogaci tę część miasta o nowe magistrale, kanały oraz przepompownię ścieków. Wartość kontraktu wynosi ponad 83 miliony złotych.

Wawer to obszar, na którym realizowanych jest najwięcej inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągów i kanalizacji. Prace prowadzone przez Wodociągi Warszawskie w latach 2019-2023 umożliwiły podłączenie do miejskich wodociągów ponad 1745 nieruchomości oraz 1691 nieruchomości do kanalizacji.

Dziś zawarta umowa z firmą INSTALNIKA stanowi kluczowy krok w kierunku zapewnienia dostępu do sieci kolejnym mieszkańcom Wawra. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie przepompowni ścieków o imponującej wydajności 216 litrów na sekundę przy ul. Skalnicowej, a także kanalizacji sanitarnej przy ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowskiej. Dodatkowo, pojawią się nowe odcinki magistral wodociągowych przy Wale Miedzeszyńskim, Skalnicowej i Panny Wodnej. Łączna długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 5 km, a sieci wodociągowej – ponad 6 km.

Sławomir Potapowicz, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, podkreślił znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców Wawra. Ponadto, przypomniał o programie dotacyjnym skierowanym do mieszkańców stolicy, zachęcając do skorzystania z możliwości podłączenia się do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja ta nie tylko przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także wpisuje się w długofalowe plany rozwoju infrastruktury miejskiej.