Warszawa buduje mieszkania na Bielanach

Warszawa buduje mieszkania na Bielanach

21 marca 2024 0 przez Redakcja

W stolicy Polski kontynuowany jest ambitny plan dotyczący polityki mieszkaniowej, mający na celu zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkaniowych społeczności. Dzisiaj, w symbolicznym wydarzeniu, został wmurowany kamień węgielny pod nowy kompleks mieszkaniowy wielorodzinny, zlokalizowany przy ulicy Rudnickiego. Otwarcie tych nowych mieszkań znacznie wzbogaci zasób mieszkalny dostępny dla obywateli Warszawy.

Projekt ten jest realizowany przez TBS Warszawa Północ, w ramach ogólnokrajowego budownictwa społecznego, które ma na celu zapewnienie dostępu do wynajmu mieszkań. Jest to kolejna inwestycja wpisująca się w strategię Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st Warszawy na lata 2021-2025.

W uroczystości podpisania aktu wzięli udział ważni przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ. Również obecni byli reprezentanci wykonawcy inwestycji, firma Zab-bud, którzy odegrali kluczową rolę w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

Poprzez inwestycje takie jak ta, Warszawa potwierdza swoje zobowiązanie do zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych dla swoich mieszkańców. Otwarcie nowych mieszkań nie tylko wspiera rozwój miasta, ale także poprawia jakość życia jego mieszkańców.