W Warszawie programowanie stanie się „drugim językiem”!

W Warszawie programowanie stanie się „drugim językiem”!

7 września 2023 0 przez Redakcja

Warszawa, stolica Polski, staje się areną nowego i ekscytującego projektu edukacyjnego, który ma na celu wprowadzenie programowania jako „drugiego języka” dla uczniów w wieku 10-12 lat. Projekt, nazwany „Programowanie = Nasz Drugi Język”, jest innowacyjnym podejściem do nauczania programowania w szkołach podstawowych i zostanie wprowadzony w wybranych szkołach już we wrześniu.

Pilotaż Projektu „Programowanie = Nasz Drugi Język”

W ramach pilotażu projektu „Programowanie = Nasz Drugi Język”, nauczyciele informatyki z blisko 30 szkół podstawowych z różnych dzielnic Warszawy wezmą udział w stacjonarnych szkoleniach programowania. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów klas 4-6, dając im możliwość nauki programowania w młodym wieku.

Nowoczesne Narzędzia i Materiały Dydaktyczne

Nauczyciele i uczniowie objęci programem „Programowanie = Nasz Drugi Język” otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne wsparte nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Dzięki nim będą mogli pracować „w chmurze”, co pozwoli na bardziej elastyczne i interaktywne podejście do nauki programowania.

Projekt oferuje szeroki zakres kursów, które obejmują naukę programowania w językach takich jak Python, Scratch, C++, SQL, Java, a także zajęcia z algorytmiki i grafiki. To tylko część oferty, która ma na celu rozwijanie kompetencji informatycznych uczestników projektu.

Wspieranie Rozwoju Kompetencji Informatycznych

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację, podkreśla znaczenie tego projektu. „Programowanie w języku Python, Scratch, C++, SQL, Java, programy Inkscape, Tinkercad, zajęcia z algorytmiki, grafiki – to tylko część oferty kursów, z których mogą korzystać nauczyciele i uczniowie warszawskich szkół w ramach rozwijania kompetencji informatycznych,” mówi Kaznowska.

Projekt „Programowanie = Nasz Drugi Język” wprowadza Warszawę na mapę miast, które inwestują w przyszłość edukacyjną swoich uczniów. Dzięki tej inicjatywie, dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnej edukacji, która pozwoli im rozwijać umiejętności programowania i myślenia algorytmicznego, co z pewnością otworzy przed nimi drzwi do kariery w dziedzinach związanych z technologią.

Projekt ten jest krokiem w stronę tworzenia społeczeństwa bardziej zrozumiałego wobec technologii, a także bardziej przygotowanego na wyzwania przyszłości. Wprowadzenie programowania jako „drugiego języka” dla uczniów Warszawy jest inwestycją w ich przyszłość, która ma na celu umożliwić im rozwijanie się w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię.