Kiedy ruszy budowa III linii metra w Warszawie?

Kiedy ruszy budowa III linii metra w Warszawie?

9 lutego 2024 0 przez Redakcja

Dzisiaj, Warszawskie Metro przystąpiło do analizy ofert w przetargu na zaprojektowanie pierwszego odcinka linii M3. To ważny krok w kierunku dalszej rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej stolicy Polski. Nowa trasa, o imponującej długości ponad 8 kilometrów, obejmie siedem stacji, z czego aż sześć z nich będzie zupełnie nowych. Planuje się, że prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku, a pierwsi pasażerowie będą mogli korzystać z tej linii kilka lat później.

Zleceniodawca, odpowiedzialny za „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową,” przeznaczył na ten cel imponującą kwotę 81.524.916,60 zł brutto. Ostatecznie, konsorcjum złożone z firm ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o., zaoferowało swoje usługi za kwotę 78.181.260,00 zł brutto. Następnie komisja przetargowa rozpocznie analizę dokumentacji, uwzględniając szczegółowe kryteria oceny.

Zadaniem wykonawcy będzie kompleksowe przygotowanie projektów budowlanych, włączając w to uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Cały proces będzie podzielony na kilka etapów, obejmujących m.in. opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej, a także opracowanie projektów budowlanych z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto, wykonawca będzie odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego.

Zgodnie z warunkami przetargu, wykonawca ma 36 miesięcy na realizację całego zamówienia, licząc od daty zawarcia umowy. Jednak warto zauważyć, że nadzór autorski będzie trwał od rozpoczęcia prac budowlanych do ich zakończenia, co stanowi odrębną umowę, ale nie dłużej niż do końca roku 2032. To ambitny harmonogram, który ukierunkowuje cały proces projektowania i budowy.

Rozwój linii M3 to krok w kierunku ułatwienia mobilności mieszkańców Warszawy, poprawy dostępności i skrócenia czasu podróży. Nowoczesne metropolie wymagają nowoczesnych systemów komunikacyjnych, a rozbudowa metra stanowi kluczowy element strategii miasta na przyszłość. Oczekujemy z niecierpliwością na efekty prac projektowych i z nadzieją śledzimy, jak Warszawa staje się coraz bardziej zintegrowanym i zaawansowanym miastem pod względem transportu publicznego.