Kampania Białych Serc

Kampania Białych Serc

12 września 2021 0 przez Redakcja

VII Kampania Białych Serc -Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku Kampania rozpocznie się 12 października i potrwa do 24 października 2021 r. Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Mariusz Zalewski, a głównym organizatorem Grupa Zalewski, która od 30 lat niesie pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy domowej, a także zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych oraz Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Kampania organizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mławie.

Jej charakterystycznym symbolem jest białe papierowe serduszko zawieszane w oknach instytucji, organizacji biorących udział w październikowej akcji. Głównym przesłaniem Kampanii jest propagowanie życia wolnego od narkotyków i innych uzależnień, życia wolnego od przemocy. Kampania oprócz swoich szerokich działań profilaktyczno-edukacyjnych jest przede wszystkim protestem przeciwko tym, którzy szczególnie młodych ludzi wciągają w świat narkotyków i innych używek, a także poświęcona jest pamięci ofiar uzależnień.

W większości miast w Polsce gdy trwa akcja odbywa się dużo imprez sportowych zachęcających do zdrowego stylu życia, trwają koncerty, wystawy plakatów, książek o tematyce uzależnień, spotkania dzieci i młodzieży z policją, z osobami uzależnionymi, terapeutami, porządkowane są zaniedbane groby osób NN oraz odbywają się liczne i bardzo głośne, ale pokojowe marsze protestu przeciwko narkotykom i przemocy. Kampania także uczy, a uczy jak co roku udzielania pierwszej pomocy ofierze mrozu. Białe serduszka od początku wpisały się jako stały program do szkół i instytucji społecznych, ponieważ w bardzo prosty sposób przemawiają do młodych ludzi, a także nie wymagają nakładów finansowych. Udział w Kampanii Białych Serc również jest bezpłatny co oznacza, że jej uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Kampania Białych Serc stała się jedną z największych Kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w Polsce, choć od kilku lat przekracza granicę i dociera do wielu miast Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych.

Przez szesnaście lat Kampania Białych Serc poruszała różne tematy poczynając od chorych na AIDS, uzależnienie od hazardu, samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, a kończąc na szkodliwości e-papierosów.
W tym roku przewodnim tematem XVII edycji będzie piwo, czyli uzależnienie od alkoholu i jego uboczne skutki,gdyż piwo cieszy się największą popularnością wśród młodych ludzi. Tak więc tegorocznym obowiązującym hasłem na czas trwania Kampanii Białych Serc będzie : „Od piwa nie tylko głowa się kiwa”.

Informacja prasowa